Impressie van een lezing

'We moeten leren wat we beter kunnen doen om mensen te ondersteunen'

Arjan Vliegenthart is wethouder voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Vliegenthart was tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau deed hij met name onderzoek naar de sociaal-economische hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen.

Mijn financiële opvoeding was nogal schizofreen: de ene opa zei ’geld speelt geen rol’ en het motto van de andere opa was: ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’.

Goed met geld omgaan: sommige mensen kunnen het niet, anderen weten niet hoe het moet, maar er is ook een groep die eenvoudigweg niet genoeg geld heeft.

De groep met de minste bestedingsruimte krijgt juist ook vaak te maken met life-events (zoals werkloosheid of ziekte) waardoor ze hun begroting weer moeten aanpassen.

We moeten leren van wat we beter kunnen doen in de ondersteuning van mensen met financiële problemen.

Sommige kwetsbare mensen komen vast te zitten in een systeem en dergelijke problemen zijn niet op te lossen met budgettips. Dat systeem veranderen is een taak voor de politiek.

De tips& tricks van nudging en budgetbeheer zijn niet voor iedereen voldoende om financiële problemen te voorkomen. Een betere verdeling van geld is ook belangrijk.

Voeg toe aan selectie